Στοιχεία Εταίρου

ΠΕΤΣΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 47

Τ.Κ.: 16122

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ